top of page

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Akupunktio HG, Hanna Granberg, gsm 050 4317174, hanna.granberg(a)protonmail.com

2. Rekisteröidyt

Akupunktio HG:n yhdistetty asiakas- ja hoitorekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakkuuden perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: Asiakkaan hoidon suunnittelu, seuranta, toteutus ja aikataulutus. Asiakassuhteen ylläpito ja palveluista tiedottaminen sekä asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen. Rekisteriin liitetään Akupunktio HG:n ajanvaraustietoja.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja hoitorekisteri koostuu asiakkaan perustiedoista (nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja asiakkaan akupunktiohoidon kannalta muista välttämättömistä tiedoista. Sisältää tiedot asiakkaan saamista hoidoista, asiakaspalautteesta sekä yhteydenotoista.

5. Tietolähteet

Tiedot ovat asiakkaan itse antamia.

6. Tietojen luovutus ja siirto ja käsittelyn kesto

Asiakas- ja hoitorekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakkaan tiedot poistetaan 24 kk asiakassuhteen loppumisen jälkeen.

 

7. Rekisterin suojaus

Asiakas- ja hoitorekisterin tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja asiakasrekisteristä. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjausta. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Rekisteriseloste luotu 13.8.2018

bottom of page